Collection LUMIA

Bracelet LUMIA en pierres Turquoise Africain

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres de Lune

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Améthyste

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Amazonite

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Oeil de tigre

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Apatite

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Tourmaline

59,00€

Bracelet LUMIA en pierres Lapis-lazuli

59,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Lapis-lazuli

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Tourmaline

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres de Lune

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Oeil de Tigre

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Améthyste

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Apatite

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Amazonite

44,00€

Boucles d'oreilles pendantes LUMIA en pierres Turquoise Africain

44,00€

Collier LUMIA en pierres Améthyste

79,00€

Collier LUMIA en pierres Oeil de Tigre

79,00€

Collier LUMIA en pierres Apatite

79,00€

Collier LUMIA en pierres Amazonite

79,00€

Collier LUMIA en pierres Turquoise Africain

79,00€

Collier LUMIA en pierres de Lune

79,00€

Collier LUMIA en pierres Tourmaline

79,00€

Collier LUMIA en pierres Lapis-Lazuli

79,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Amazonite

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Améthyste

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Oeil de Tigre

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Lapis-lazuli

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Turquoise

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Apatite

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres Tourmaline

145,00€182,00€

Collier, bracelet et boucles d'oreilles LUMIA en pierres de Lune

145,00€182,00€
BACK TO TOP